Poradie čakateľov na poskytovanie sociálnej služby

PORADIE ČAKATEĽOV NA POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY

ku dňu 28.02.2019 

 

Číslo rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť doručená do DSS Okoč

Zaradenie do evidencie žiadateľov

Poznámky

04558/2016/OSOCP-3-Ra

22.04.2014

05.04.2016

-

05195/2012/OSOCP-004/Pa

25.02.2019

26.02.2019

-